سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حقوق متقابل

یکی از چیزهایی که مردم کشور ما به اون توجه زیادی ندارند حق مؤلف است.

اگه همه ی مردم حقوق همدیگر رو رعایت کنند دیگه حقی پایمال نمیشه.

این ما هستیم که باید جامعه ی خودمون را به سمت پیشرفت پیش ببریم. اگه یه روزی همه ی مردم به حقوق همدیگه احترام بگذارندو هرکسی که زیر این آسمان آبی زندگی می کند به این حقیقت مهم توجه بکند  یعنی تمام مردم جامعه خواهان حقوق برابر باشند و ازعبارت (برابری وبرادری)به معنای وحدت کلمه یادکنند اونوقت شاید انسان به هدف های والایش برسد.


کمال طلبی انسان

هرانسانی می خواهد که به محبوب خودش برسد حالا اون محبوب کی هست آیااون محبوب یک شخص مؤنث است یا اون شغل آدم است یاشاید هم خیلی چیزهای دیگر .

اما به نظرمن محبوب واقعی اونی که بیشتر مردم به آن دچارشده اند نیست اون محبوب خیلی بزرگتر از چیزهایی است که آدم ها به اون دچارشده اند.

اون محبوب خدای من است همان خدایی که به حضرت موسی گفت همه ی موجودات را برای تو آفریدم اما تو را برای خودم. اما بنگرید ناسپاسی این انشان ها رو که چه طوری به این چیزهای پست مثل ثروت،هوس هاوشهوت ها و خیلی چیزهای دیگه دل می بندند و خالقشون رو فراموش می کنند.

امام صادق(ع) فرمودند :که بهای نفس خود را فقط خدای خودم می دانم.

این یعنی این که هیچ موجودی روی زمین ارزش نفس انسان رو ندارد.


سلام بر زیبایی

سلام برتو

سلام بر تو که به امید آینده ی بهتر زندگی می کنی .

سلام برتو که سرشار از امیدواری هستی.

سلام بر همه ی انسان ها، که زیبایی رو دوست دارند.

سلام بر کسانی که به امید این که روزی خورشید آفتاب حقیقت طلوع خواهد کرد زندگی می کنند.

سلام!!!